năng lượng phong thủy

Khí – nguồn năng lượng quan trọng trong phong thủy

ngũ-hành-2

Từ xa xưa, người Hoa cho rằng khí ảnh hưởng đến vận mạng và các liên hệ xã hội của một người. Dù sao cũng có giới hạn của nó. Tuy nhiên, dưỡng khí làm vận may khá hơn; khác