lý thuyết màu sắc

Lý thuyết màu sắc trong phong thủy và ý nghĩa của chúng

noi-that-vp

Chúng ta nên khai thác và kết hợp từ 2-4 màu một lúc. Trước tiên bạn nên tìm hiểu đầy đủ về các yếu tố Phong Thuỷ có liên quan đến mình vì mỗi yếu tố lại gắn với một